ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Kuyer beschikt sinds 2001 over een actueel ISO9001:2008 certificaat. Een gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie, in het geval van Kuyer Metaal is dit Lloyds Register LRQA.

Frequent worden audits uitgevoerd om opgestelde procedures te bewaken en eventueel te corrigeren.

Vanuit de ISO9001:2008 staat het continue verbeteren binnen Kuyer Metaal aan de hand van procedures en werkmethoden centraal.

De structuur voor een ISO 9001 certificering is opgebouwd uit een drietal niveaus: beleid, organisatie en proces. Hieronder is ieder niveau kort beschreven.

Beleid voor ISO 9001 certificering:

Het beleid wordt samengevat in de beleidsverklaring met kwaliteitsdoelen en actieplannen om deze doelen te behalen

Organisatie voor ISO 9001 certificering:

Het in kaart brengen van de organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen en vergaderoverzicht.

Procesniveau voor ISO 9001 certificering:

Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals bijvoorbeeld procedures verkoop, werkvoorbereiding, inkoopproces, de leveranciersbeoordeling en de klanttevredenheidsmeting.

Het managementsysteem van Kuyer Metaal heeft voor de ISO 9001 certificering met deze drie niveaus een overzichtelijke en efficiënte opzet. Deze opzet borgt continue verbetering van de effecten van onze bedrijfsvoering op de kwaliteit.

Een ISO9001:2008 gecertificeerd bedrijf staat onder jaarlijks toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie, in het geval van Kuyer Metaal is dit Lloyds Register LRQA.

Frequent worden audits uitgevoerd om opgestelde procedures te bewaken en eventueel te corrigeren.


Download hier het Certificaat ISO 9001

Vraag een offerte aan

Bedankt