NEN-EN 1090

NEN-EN 1090-1: CE- markering van staalconstructies

Als gevolg van herziende wetgeving is het verplicht dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staal- en/of aluminiumconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dit betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren maar ook alle toeleveranciers. Kuyer Metaal bezit het door Lloyds Register verstrekte NEN-EN-1090 certificaat sinds april 2014.

De NEN-EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken.
Bovendien is de EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Er zijn controles vereist op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren nodig. Dit is om de totale controle op het product te waarborgen zodat de juiste kwaliteit wordt geleverd.

Kuyer Metaal is gecertificeerd conform EXC 3 voor staal, aluminium en RVS. De executieklassen – en dus ook de constructiedelen – zijn ingedeeld van klassen EXC 1 t/m 4. Deze executieklassen zijn ingesteld om de mate van controle en beheersing aan te duiden. De executieklasse gaan van EXC 1, is van toepassing op niet belaste constructies, tot executieklasse EXC 4, voor zwaar belaste constructies.

Er zijn controles op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren nodig. Dit is om de totale controle op het product te waarborgen zodat de juiste kwaliteit wordt geleverd.

Om als fabrikant te voldoen aan de voorwaarden voor het aanbrengen van de CE-markering, zal de fabrikant moeten voldoen aan alle voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld zoals Factory Production Control (FPC), lascertificaten etc.

Om een CE- markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten beschikken over een FPC certificaat op basis van EN 1090-1. Met een dergelijk certificaat kan een fabrikant aantonen aan de eisen te voldoen en mag hij een zogenaamde CE-markering op zijn product aanbrengen. Bij certificering van het FPC wordt gekeken of de kwaliteit van de mensen, de productiemiddelen en de locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren. Bij deze CE-verklaring dient een DoP-verklaring te worden verstrekt welke beschikbaar is op de website van Kuyer Metaal.

Basis voor het behalen van de NEN-EN-1090 is de ISO 3834-2 norm, deze omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. De ISO 3834-2 geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek.

Een NEN-EN 1090 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie, in het geval van Kuyer Metaal is dit Lloyds Register LRQA.


Download hier het NEN-EN 1090 Certificaat

Vraag een offerte aan

Bedankt