Kuyer Metaal NEN-EN 1090-1 gecertificeerd

FPC certificering en CE-markering van staalconstructies

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus. Eén van de vereisten om CE-markering op deze producten te mogen aanbrengen is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body).

April 2014 is Kuyer Metaal FPC gecertificeerd en kunnen wij per direct deze diensten aan afnemers aanbieden. Producten kunnen met CE-markering door Kuyer Metaal worden geleverd.

Na eerdere lascertificeringen, volgens DIN 2303 en DIN EN 15085, is dit wederom een uitbreiding in de kwaliteit van onze laswerkzaamheden.

Kuyer Metaal is gecertificeerd volgens EN 1090-1:2009/A1:2011 EXC3 voor de materialen Staal, Aluminium en RVS in de volgende materiaalgroepen en lasmethoden:

Parent materials groups (ISO/TR 15608)   Welding and allied processes (ISO 4063)
1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 8.1, 22, 23   141, 135

Door de recente uitbreiding in de reeks van reeds gerealiseerde lascertificeringen toont Kuyer Metaal aan een leidende speler binnen Nederland te zijn op het gebied

Bedankt