De ISO 3834-2 norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. De ISO 3834-2 geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek.

De norm heeft tevens aandacht voor personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid maar ook hoe afwijkingen worden vastgesteld en opgevolgd.
Voor het laswerk worden tevens de lastoevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf beoordeeld.

Deze norm vertegenwoordigd een internationaal kwaliteitssysteem voor lasbedrijven.

Kuyer Metaal heeft op basis van een nauwkeurig uitgezette strategie geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers met als doel om de kwaliteit en het vakmanschap op een hoger niveau te brengen.

Het behalen van de ISO 3834-2 in 2008 geeft de klanten van Kuyer Metaal de zekerheid dat een gelast product aan de gestelde eisen voldoet. Het selecteren van toeleveranciers met alleen de standaard norm ISO 9001 geeft geen zekerheid over de gelaste verbindingen, hierdoor word door afnemers van gelaste producten de NEN-EN-ISO 3834 steeds frequenter voorgeschreven.

De ISO-3834 zorg ervoor dat een lastechnisch bedrijf op een hoger niveau de laswerkwerkzaamheden uitvoert, doordat procedures en processen nauwkeurig worden voorgeschreven en vastgelegd en beproefd.

Er bestaan drie niveaus van certificering:

ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen; bedrijf staat hiermee aan de top van de lastechnische industrie. Volgens deze norm is Kuyer Metaal gecertificeerd.

ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen; bedrijf toont aan te voldoen aan de lastechnische eisen.

ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen; bedrijf beheerst de basisvoorwaarden van de lastechniek.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie, in het geval van Kuyer Metaal is dit Lloyds Register LRQA.

Frequent worden audits uitgevoerd om opgestelde procedures te bewaken en eventueel te corrigeren.

Het is dus van belang dat lastechnische producten besteld worden bij een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf.


Download hier het Certificaat ISO 3834-2

Vraag een offerte aan

Bedankt