Overstempelbevoegd

Sinds lange tijd is Kuyer Metaal overstempelbevoegd voor 3.1 certificaten. Kuyer Metaal heeft over een grote hoeveelheid plaatmateriaal in diverse kwaliteiten in voorraad. Bij verwerking van deze materialen voor klanten worden de producten op verzoek voorzien van de geëiste documentatie en markeringen (originele fabrieksgegevens). Dit betekent dat op het certificaat en op uw producten o.a. het stempel van Kuyer Metaal, de kwaliteitsaanduiding en het charge nummer wordt vermeld waardoor traceerbaarheid van de gebruikte materiaalkwaliteiten is gewaarborgd.

Het verwerken conform vastgestelde processen voor het lasersnijden van diverse materialen is vastgelegd in procedures. Vanuit de ISO9001:2008 staat het continue verbeteren binnen Kuyer Metaal aan de hand van procedures en werkmethoden centraal.

Een overstempelbevoegd bedrijf staat onder toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie, in het geval van Kuyer Metaal is dit Lloyds Register LRQA.

Frequent worden audits uitgevoerd om opgestelde procedures te bewaken en eventueel te corrigeren.

Download hier het certificaat.

Vraag een offerte aan

Bedankt